Co to jest odszkodowanie i komu przysługuje?

Głównym zadaniem odszkodowania jest dopełnienie funkcji kompensacyjnej. Oznacza to, że uszczerbek majątkowy ma zostać wyrównany, a wysokość kwoty rekompensaty powinna być adekwatna do wysokości poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku. Celem wynagrodzenia krzywdy jest albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata jej równowartości.