Co to jest zadośćuczynienie i komu przysługuje?

Obrażenia fizyczne, których możemy doznać na skutek wypadku, to nie tylko rany, złamania i inne uszkodzenia ciała czy też rozstrój szeroko pojętego zdrowia. To również ból, który odczuwamy w związku z obrażeniami, a także cierpienie psychiczne wywołane tym, że do wypadku w ogóle doszło, a my zostaliśmy w nim poszkodowani. Zarówno ból fizyczny, jak i […]

Co to jest szkoda osobowa?

Zgodnie z art. 444 Kodeksu Cywilnego, wprowadzonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93), mówimy o niej w przypadku uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci poszkodowanego. Za szkodę osobową uznany zostanie więc m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, trwałe lub czasowe pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia, a także szeroko pojęte […]

Co to jest odszkodowanie i komu przysługuje?

Głównym zadaniem odszkodowania jest dopełnienie funkcji kompensacyjnej. Oznacza to, że uszczerbek majątkowy ma zostać wyrównany, a wysokość kwoty rekompensaty powinna być adekwatna do wysokości poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku. Celem wynagrodzenia krzywdy jest albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata jej równowartości.